Våra projekt

Genom åren har Rockstore medverkat i många projekt och därmed samlat stor erfarenhet och kompetens. Nedan följer ett axplock av projekt som vi medverkat i de senaste åren.

Bäverbäcken – Tyresö Kommun

 

Tyresö kommun i samverkan med JM Entreprenad AB

Rockstore Engineering AB – Byggledning åt Tyresö kommun.

Projekt start: 2021 – Tillsvidare

Omfattning:

Omfattning berör ombyggnad av Tyresövägen och nybyggnad av infrastruktur åt nya bostadsområden kring Bäverbäcksvägen

För mer info om projektet se Tyresö Kommuns hemsida

4-stadsdelar

Stockholm Stad

Beställare: Stockholm stadsdelsförvaltning
Ramavtal byggledning, parkinvesteringar Stockholms innerstad

Omfattning
Stadsdelsförvaltning Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm
Ramavtalstid; 2014-pågående,

Projekten inom ramavtalet består av parkinvesteringar mellan 100.000kr-10.000.000kr omfattande markarbeten i form av underhåll, upprustning och förnyelse av befintliga parkanläggningar.

För mer information se Stockholm växer

Sundbybergs Nya Stadskärna

Sundbyberg stad

Rockstore Engineering AB – Projektledning åt Sundbybergs stad och Sundbybergs stadshus AB

Projektstart: 2019 – tillsvidare

Omfattning:
När järnvägen, Mälarbanan, mellan Tomteboda och Kallhäll blir fyrspårig kommer delen genom Sundbybergs centrum att läggas i tunnel. Det innebär att mark ovan jord frigörs och att Nya stadskärnan kan utvecklas.

Sundbybergs stad och Trafikverket har kommit överens om att lägga spåren genom Sundbyberg i en 1,4 kilometer lång tunnel. Då kommer cirka 30 000 kvadratmeter mark att frigöras, och staden kan utveckla en ny stadskärna. Platsen kallas Nya stadskärnan och stadsutvecklingsprojektet benämns Sundbybergs nya stadskärna.

För mer info om projektet se Nya Stadskärnan – Sundbybergs stad

Telestaden – Vitsand Norra

Telestaden (Ikano Bostad och Rikshem)

Rockstore Engineering AB – Byggledning åt Telestaden tillsammans med Key Management AB

Projekt start: 2021 – beräknas pågå till 2029

Omfattning berör ombyggnad av Telias gamla kontorsområde. Projektet Vitsand norra omfattar förberedelser för gamla och nya byggnader med vägar samt tillhörande infrastruktur. Projektet omfattar även en skola och flera parkområden. För mer info om projektet: Telestaden.se

Evlinge & Älvsala

Värmdö kommun i samverkan med Frentab Entreprenad AB

Rockstore Engineering AB – Byggledning åt Värmdö kommun.

Projekt start: pågående – ca 2028

Omfattning: Utbyggnad kommunalt VA.

För mer info om projektet: Värmdö kommuns hemsida


Stora Sköndal – Etapp 2A

Stora Sköndal Framtidsutveckling AB

Rockstore Engineering – Projekteringsledning åt NCC Sverige AB

Projektstart: 2022 – pågående

Omfattning: Inom området Stora Sköndal i södra Stockholm växer en ny stadsdel fram, byggd på idén om social och miljömässig hållbarhet.

Läs mer om projektet här: Framtidensstoraskondal.se

Rissne centrum

Sundbyberg stad i samverkan med Fastighets AB Balder

Rockstore Engineering AB – projekt- och projekteringsledning åt Sundbyberg stad.

Projekt start: 2018 – pågående

Omfattning:

Balder planerar att bygga ca 300 bostäder i Rissne centrum. I samband med utbyggnaden av bostäder bygger Sundbyberg stad om befintlig infrastruktur och förstärker grönytor i centrumnära läge. Rockstore bidrar med projekt- och projekteringsledning av förstudie och systemhandling för allmän plats.

För mer info om projektet: sunbyberg.se