Om oss

Rockstore Engineering AB är ett personalägt teknikföretag som grundades 1980. Rockstore erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad och specifikt infrastruktur, mark- och anläggningsområdet.

I dagsläget (2023) är vi knappt 20 anställda samt samarbetar med ett stort antal underkonsulter.

Vad vi gör

Vi arbetar främst med bygg-, projekt- och projekteringsledning inom mark, anläggning och infrastruktur, men vi erbjuder en mycket stor bredd av tjänster från tidiga utredningar till avslutande driftskede. Rockstore har konsulter för bland annat projekteringsledning, kalkyler, förfrågningsunderlag, upphandling, BAS-P, kontrollansvarig enligt PBL och besiktning.

Genom samverkan kan vi även åta oss att utföra uppdrag inom exploateringsstöd, vibrationsmätning, riskanalys, geodetisk mätning, trafiklösningar med mera. Exempel på arbetsområden vi är eller har varit verksamma inom är gata, spårväg, park, lekplats, hamn- och kajanläggning samt ledningar (VA, fjärrvärme, gatubelysning mm).

Kvalitets- och miljöpolicy

Rockstore Engineering AB har en fastlagd kvalitets- och miljöpolicy. Vår ambition är att utföra varje uppdrag så att kunden kan vara en framtida referens. Vi ska vara ett professionellt kunskapsföretag med kompetenta och kunniga medarbetare. Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Med vår certifiering är vi väl förberedda för att uppfylla våra kunders krav, nu och i framtiden.

Vår vision

Vår vision är att Rockstore ska kunna fortsätta att leverera projekt- och byggledningstjänster på den extremt höga kvalitetsnivå vi har idag. Rockstore ska ta sitt ansvar och vara delaktig i utvecklingen av en mer hållbar samhällsbyggnadsbransch.