Vår historia

Den 1 december 1980 bildade Stig Myhré tillsammans med sin dåvarande hustru Mona Rockstore Engineering AB, med sätet i Göteborg.

Stig arbetade vid tillfället med att bygga bergrum för oljeförvaring åt en större konsultfirma i Malaysia och Saudiarbien, vilket han fortsatte med ytterligare några år i Rockstore Engineerings regi.

Företagsnamnet Rockstore Engineering AB tog Stig från en konferens i Stockholm som hade namnet Rockstore-80. Konferensen handlade om nyttjande av de väldiga utrymmen Sverige har under jord. Konferensen vände sig till kommunalpolitiker, samhällsplanerare, m.fl. och man diskuterade möjligheterna att härbärgera markkrävande anläggningar i de väldiga bergrummen.

Expansion

Efter några år anställdes fler medarbetare till Rockstore och man arbetade som konsulter, i rollen som projektledare och projektörer inom berg- och processteknik.

I augusti 1996 hade Rockstore vuxit med fler kunder i norra Sverige och för att underlätta arbetet öppnades ett kontor i Stockholm, på Vretenborgsvägen i Västberga. Samtidigt anställdes två personer för att bredda Rockstores verksamhet till Stockholm till att även omfatta konsulttjänster inom anläggning. Vid den här tiden var man 3 st konsulter i Stockholm och 5 st konsulter i Göteborg.

Flertalet medarbetare anställdes under början av 2000-talet. I och med det växte Rockstore ur Stockholmskontoret och flyttade till nya lokaler på Bolmensvägen i Johanneshov.

12 anställda köper Rockstore

I september 2003 köptes Rockstore Engineering AB av 12 anställda personer i Göteborg och Stockholm. Stig Myhré gick i pension och Johnny Samuelsson tillträdde som VD. Samtidigt bildades två stycken affärsområden, “Bränslehantering” i Göteborg och “Samhällsbyggnad” i Stockholm. Affärsområdet “Samhällsbyggnad” skulle ha fokus på byggledning, projekteringsledning och projektledning inom infrastruktur och anläggningsprojekt.

I juli 2007 flyttade Rockstore till det nuvarande kontoret på Sjöviksbacken 26 i Årstadal. Vid det här laget arbetade 11st personer inom “Samhällsbyggnad” i Stockholm och 9st inom “Bränslehantering” i Göteborg.

Ett stort steg

Företaget tog ett stort steg i sitt kvalité- och miljöarbete under 2009 då det nuvarande verksamhetssystemet arbetades fram och i förlängningen blev Rockstore certifierade enligt ISO 9001 och 14001, vilket vi är än idag.

I maj 2012 beslutades det att Norconsult skulle ta över Rockstores affärsområde “Bränslehantering”” i Göteborg. Johnny Samuelsson gick i pension efter 9 år som VD och efterträddes av Krister Knutsson. Det var nu 13st personer på kontoret i Stockholm.

Tuffade vidare mot framgång

Verksamheten tuffade därefter på med framgång. Rockstore fortsatte att vårda sitt starka varumärke och personalomsättningen var och är fortsatt låg. Efter 9 år som VD och samtidigt operativt arbetande som projektledare inom samhällsbyggnad bestämde sig Krister Knutsson i mars 2021 att lämna vidare VD-rollen till Maria Mogensen. Verksamheten har idag ett mycket starkt fäste inom byggledning i anläggningsprojekt, samt har flera framgångsrika projekt- och projekteringsledare. I dagsläget är vi knappt 20 anställda samt samarbetar med ett stort antal underkonsulter.