KVALIFICERADE KONSULTTJÄNSTER

INOM SAMHÄLLSBYGGNAD OCH INFRASTRUKTUR

Vi har många spännande uppdrag!

Vår expertis inom samhällsbyggnad och infrastruktur

Projektledning

Projektledaren har bred kunskap och övergripande kontroll

Projektledaren

Projektledaren ser till att slutresultatet blir det bästa tänkbara utifrån uppsatta mål gällande tid, kvalitet och ekonomi.

Projektering

Projekteringsledaren leder arbetet i enlighet med kundens önskemål

Projekteringsledaren

Projekteringsledaren samordnar de konsulter som ingår i projekteringsgruppen och leder och protokollför projekteringsmöten

Byggledning

Byggledaren är beställarens representant under projektgenomförandet

Byggledaren

Byggledaren är beställarens representant under utförandet och kontrollerar att entreprenören följer entreprenadkontraktet.

Gör karriär hos oss

Utveckla dig själv tillsammans med flertalet medarbetare med mycket lång erfarenhet inom våra olika kompetensområden.

Vår vision

Vi på Rockstore är engagerade och hjälpsamma medarbetare som genom aktivt deltagande och respekt för varandra skapar framgång och mervärde i varje projekt. Vår värdegrund bygger på fyra beteenden som ska genomsyra allt vi gör.

Våra projekt

Genom åren har Rockstore medverkat i många projekt och därmed samlat stor erfarenhet och kompetens. Läs mer om några av projekten vi medverkat i de senaste åren.

Rockstore Engineering AB grundades 1980

Verksamheten har idag ett mycket starkt fäste inom byggledning i anläggningsprojekt, samt har flera framgångsrika projekt- och projekteringsledare.