Vår kultur

Vi på Rockstore är engagerade och hjälpsamma medarbetare som genom aktivt deltagande och respekt för varandra skapar framgång och mervärde i varje projekt. Vår värdegrund bygger på fyra beteenden som ska genomsyra allt vi gör.

Vår värdegrund

• Hjälpsamhet -> vi har en kultur som bygger på att man aktivt och medvetet hjälper och stöttar varandra för allas bästa. En del i att hjälpa varandra att lyckas är också att hjälpa varandra att våga misslyckas.

• Engagemang -> vi har en stark laganda och ett fungerande samarbete. Med vårt engagemang skapar vi energi. Vi är stolta över samhällsnyttan som våra projekt genererar.

• Respektfullhet -> genom att vi tar vara på att alla är olika ger vi varandra nya upptäckter och vi blir rikare i sinne och kunnande. Vi är ödmjuka för varandra olikheter och respekterar allas åsikter.

• Delaktighet -> vi bidrar aktivt till projektens framgång och Rockstores välmående. Att vara delaktig ger möjlighet för alla att bidra till bästa slutresultat.