Våra kunder

Rockstore vill skapa mervärden i form av en långsiktig, framgångsrik och hållbar utveckling för våra kunder och oss själva. Genom erfarenhet och förståelse för våra kunders verksamhet har vi möjlighet att leverera det kunden förväntar sig. En av Rockstores styrkor är att flertalet medarbetare har en mycket lång erfarenhet inom mark och anläggningsprojekt.

Rockstore Engineering AB anlitas av kommuner, kommunala bolag, hamnbolag, fastighetsbolag, myndigheter och privata företag.

Ett axplock av våra nuvarande kunder