HAMNANLÄGGNINGAR

loading...

Norvik

 

Beställare

Stockholms Hamnar AB

 

Projektet

2011 - pågår
I Norvik, Nynäshamn planeras en ny godshamn. Syftet är att trygga varuförsörjningen i det växande Stockholm, möta framtidens krav på ökade volymer och större fartyg samt att flytta transporter från land till sjö. Området bedömdes vara mycket väl lämpat för hamnverksamhet. Det gäller både dess fysiska förutsättningar och dess logistiska och transportekonomiska kvaliteter. Inseglingsleden är mycket kort och rak vilket gör Norvik till en logistiskt sett mycket väl lokaliserad djuphamn för Stockholm och Mälardalen.
Hamnen kommer ha en yta på 44 ha, kajlängd på ca 1400 meter, 7 stycken kajplaster samt ett maxdjup på 16,5 meter.

 

Vårt uppdrag

Projekt- och projekteringsledning för delprojekt infrastruktur.
Projekteringsledning för delprojekt kaj, mark och vatten.