Våra kunder

Bland våra kunder finns:

 • Stockholms stad, Exploateringskontoret
 • Stockholms stad, Trafikkontoret
 • Nacka kommun
 • Nacka Vatten och Avfall
 • Värmdö kommun
 • Tyresö kommun
 • Huddinge kommun
 • Järvastaden
 • Järfälla kommun
 • Sundbybergs Stad
 • Stockholm Vatten och Avfall