Tjänster

Vi på Rockstore är specialister på mark- och anläggningsprojekt inom infrastruktur/samhällsbyggnad. Vi erbjuder kvalificerade projektledare för utredningar, projekteringsledning, upprättande av förfrågningsunderlag, kostnadskalkyler, projektering, projekt- och byggledning, besiktningar och kontrollansvariga enligt PBL.

 

Vi är verksamma inom dessa områden:

  • Vägar, gator, gc-väg och tillgänglighetsanpassning
  • Parker, lekplatser och vattenanläggningar
  • Ledningsarbeten (VA, dagvatten, fj.värme, opto etc.)
  • Allmänna platsytor (torg, innergårdar, m.m.)
  • Exploateringsstöd
  • Hamnanläggningar
  • Drift och löpande underhåll

Läs mer om våra olika projekt under "Våra projekt" ovan.