Miljö- & kvalitetspolicy

Rockstore Engineering AB erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad och infrastruktur. Vi utför varje uppdrag med utgångspunkten att kunden skall vara en framtida referens. Vi är ett professionellt kunskapsföretag med kompetenta och kunniga medarbetare.


För att upprätthålla detta skall vi:

  • Ha en nära kommunikation med våra kunder, leverantörer och underkonsulter och låta miljöhänsyn och hållbar utveckling vara viktiga faktorer i vårt arbete med dessa
  • Följa gällande lagstiftning, myndighetskrav och kundkrav
  • Minimera vår och våra kunders miljöbelastning samt förebygga föroreningar och verka för en god arbetsmiljö
  • Låta varje anställd ansvara för att rätt kvalitet upprätthålls i de egna uppdragen
  • Med hjälp av relevant utbildning säkerställa att vår personal innehar erforderliga kunskaper
  • Utveckla vårt verksamhetssystem för att kunna uppnå en ständig förbättring