Kvalitet och miljö

Rockstore Engineering AB har en fastlagd kvalitets- och miljöpolicy. Vår ambition är att utföra varje uppdrag så att kunden kan vara en framtida referens. Vi ska även vara ett professionellt kunskapsföretag med kompetenta och kunniga medarbetare.


Rockstore Engineering AB är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Med vår certifiering är vi väl förberedda för att uppfylla våra kunders krav, nu och i framtiden.