Om Rockstore

Rockstore Engineering AB är ett personalägt teknikkonsultföretag som grundades 1980. Idag är vi en ledande konsult i Stockholmsregionen med kompetens och resurser för att genomföra infrastrukturprojekt, från idé till färdig entreprenad.

 

Rockstore har 18 medarbetare (projekt-, projekterings- och byggledare samt exploateringsingenjör) och vår styrka är att vi har kompetens inom hela processen. Det är vi som sköter kommunikationen och får allt att fungera. Vi skapar en kedja och fungerar som smörjmedlet i byggprocessen, från början till slut.

 

Vi har stor erfarenhet av mark- och anläggningsprojekt och erbjuder kvalificerade projektledare för utredningar, projekteringsledning, upprättande av förfrågningsunderlag, kostnadskalkyler, exploateringsstöd, projektering, projekt- och byggledning, besiktningar och kontrollansvariga enligt PBL.

Genom samarbetsavtal med andra företag kan vi även åta oss uppdrag som riskanalyser, vibrationsmätning, inmätning/utsättning, landskapsarkitektur, trafiklösningar, med mera...