Nyheter och sociala medier

2015 > 04

Rockstore har nu erhållit ramavtal avseende Projekteringsledare med Stockholms stads Trafikkontor. Avtalet gäller över två år med möjlighet till förlängning upp till ytterligare två år. 

Läs hela inlägget »