Nyheter och sociala medier

2014 > 10

Rockstore har erhållit ramavtal med Stockholm Vatten avseende Byggledning av Ledningsnät, Vatten- och avloppsförsörjning.
Avtalstiden är 3år med möjlighet till förlängning ytterligare 1år.

Läs hela inlägget »