Nyheter och sociala medier

2012

Den 18 juni började Pär Engström sin anställning som bygg- och projektledare på Rockstore. Pär kommer närmast från Grontmij där han varit gruppchef och även jobbat som bygg- och projektledare. Innan Grontmij var Pär bla. platschef och arbetschef på anläggningsentreprenörsföretag.

Läs hela inlägget »

Från den 1 maj 2012 tar Norconsult över Rockstore Engineerings verksamhet i Göteborg. Den samlade kompetensen om 6 specialister inom bränslehantering gör Norconsult, tillsammans med övrig verksamhet, till en av de ledande nordiska konsulterna med kompetens och resurser inom bränsle- och kemikaliedepåer. Rockstore Engineering har inom bränslehantering positionerat sig som en av Nordens ledande aktörer genom att leverera tekniska lösningar till oljebolag, energibolag, oberoende lagringsbolag och statliga företag och verk för att lagra petroleumprodukter, biobränslen samt kemikalier i tankar och bergrum på depåer i Norden och Baltikum.

 

- Genom övertagandet av Rockstores Göteborgskontor, breddar och stärker vi vårt erbjudande ytterligare. Vi får möjlighet att växa på en ny marknad samtidigt som vi stärker vår ställning bland befintliga kunder, säger Ljot Strömseng.

 

- Genom att låta vårt Göteborgskontor bli en del av Norconsult, får kunderna en ökad servicenivå och tillgång till nya resurser och kunskaper som kan vidareutveckla tjänsterna. Rockstore i Stockholm fortsätter fokusera och vidarutveckla våra tjänster inom projekt- och byggledning på infrastruktur och samhällsbyggnad, säger Krister Knutsson, vd på Rockstore Engineering AB.

 

Den nya verksamheten kommer att ingå i Norconsults affärsområde Mark och vatten med placering på huvudkontoret i Göteborg.

 

För mer information, välkommen att kontakta:

Ljot Strömseng, VD Norconsult AB Tel: 031-50 70 85, e-post: ljot.stromseng@norconsult.com Krister Knutsson, VD Rockstore Engineering AB Tel: 08-522 334 11, e-post: krister.knutsson@rockstore.se

Läs hela inlägget »

Rockstore har erhållit ramavtal med Huddinge kommun som omfattar byggledning av gatubyggnadsprojekt, anläggnings- och parkprojekt samt ledningssamordning.

Läs hela inlägget »

Rockstore har erhållit nya ramavtal med Stockholm Stads Exploaterings- och Trafikkontor avseende Mark-, väg- och ledningsbyggnad samt Park- och växtbyggnad.

Läs hela inlägget »

Den 26 mars börjar Sara Hedin som ny ekonomiansvarig på Rockstore. Sara kommer arbeta på Stockholmskontoret och därför byter vi fakturaadress till: Sjöviksbacken 26, 117 43 Stockholm.

Läs hela inlägget »

Rockstore har tecknat två ramavtal med Täby kommun, Stadsbyggnadskontoret, för konsulttjänster som omfattar byggledning och besiktning på Mark (gator, vägar och VA-anläggningar) och byggledning och besiktning Park (parker och planteringar).

Läs hela inlägget »

Den 13 februari började Roger Queckfeldt sin anställning som bygg- och projektledare inom affärsområde samhällsbyggnad. Roger kommer närmast från NCC Construction AB, där han senast jobbat som arbetsledare i planerat underhåll åt Stockholm Stad i olika mark- och anläggningsprojekt.

Läs hela inlägget »

Johnny Samuelsson har beslutat sig för att trappa ner och avgår som VD i Rockstore. Ny VD är från den 1 februari 2012 Krister Knutsson.


Krister har en gedigen erfarenhet som projektledare och har arbetat framgångsrikt i Rockstore sedan år 2000 och kommer att fortsätta utveckla Rockstore till ett ännu mera modernt företag för att kunna attrahera kunder och de bästa ingenjörerna som branschen efterfrågar.


Johnny kommer tills vidare att fungera som affärschef på Bränslehantering.

Läs hela inlägget »