Ramavtal med Tyresö kommun

Rockstore har erhållit ramavtal med Tyresö kommun avseende projektstöd inom mark-, väg- och ledningsbyggnad.