Ramavtal med Stockholm Vatten

Rockstore har erhållit ramavtal med Stockholm Vatten avseende Byggledning av Ledningsnät, Vatten- och avloppsförsörjning.
Avtalstiden är 3år med möjlighet till förlängning ytterligare 1år.