Susanne Moberg, ny medarbetare

Den 12 augusti började Susanne Moberg sin anställning som Projektledare och Exploateringsingenjör på Rockstore. Susanne kommer närmst från Nacka kommun.