Norconsult tar över Rockstore Engineerings Göteborgskontor

Från den 1 maj 2012 tar Norconsult över Rockstore Engineerings verksamhet i Göteborg. Den samlade kompetensen om 6 specialister inom bränslehantering gör Norconsult, tillsammans med övrig verksamhet, till en av de ledande nordiska konsulterna med kompetens och resurser inom bränsle- och kemikaliedepåer. Rockstore Engineering har inom bränslehantering positionerat sig som en av Nordens ledande aktörer genom att leverera tekniska lösningar till oljebolag, energibolag, oberoende lagringsbolag och statliga företag och verk för att lagra petroleumprodukter, biobränslen samt kemikalier i tankar och bergrum på depåer i Norden och Baltikum.

 

- Genom övertagandet av Rockstores Göteborgskontor, breddar och stärker vi vårt erbjudande ytterligare. Vi får möjlighet att växa på en ny marknad samtidigt som vi stärker vår ställning bland befintliga kunder, säger Ljot Strömseng.

 

- Genom att låta vårt Göteborgskontor bli en del av Norconsult, får kunderna en ökad servicenivå och tillgång till nya resurser och kunskaper som kan vidareutveckla tjänsterna. Rockstore i Stockholm fortsätter fokusera och vidarutveckla våra tjänster inom projekt- och byggledning på infrastruktur och samhällsbyggnad, säger Krister Knutsson, vd på Rockstore Engineering AB.

 

Den nya verksamheten kommer att ingå i Norconsults affärsområde Mark och vatten med placering på huvudkontoret i Göteborg.

 

För mer information, välkommen att kontakta:

Ljot Strömseng, VD Norconsult AB Tel: 031-50 70 85, e-post: ljot.stromseng@norconsult.com Krister Knutsson, VD Rockstore Engineering AB Tel: 08-522 334 11, e-post: krister.knutsson@rockstore.se