Ramavtal med Huddinge kommun

Rockstore har erhållit ramavtal med Huddinge kommun som omfattar byggledning av gatubyggnadsprojekt, anläggnings- och parkprojekt samt ledningssamordning.