Nya ramavtal med Stockholm Stad

Rockstore har erhållit nya ramavtal med Stockholm Stads Exploaterings- och Trafikkontor avseende Mark-, väg- och ledningsbyggnad samt Park- och växtbyggnad.