Ramavtal med Täby kommun

Rockstore har tecknat två ramavtal med Täby kommun, Stadsbyggnadskontoret, för konsulttjänster som omfattar byggledning och besiktning på Mark (gator, vägar och VA-anläggningar) och byggledning och besiktning Park (parker och planteringar).