Organisationsförändring i Rockstore!

Johnny Samuelsson har beslutat sig för att trappa ner och avgår som VD i Rockstore. Ny VD är från den 1 februari 2012 Krister Knutsson.


Krister har en gedigen erfarenhet som projektledare och har arbetat framgångsrikt i Rockstore sedan år 2000 och kommer att fortsätta utveckla Rockstore till ett ännu mera modernt företag för att kunna attrahera kunder och de bästa ingenjörerna som branschen efterfrågar.


Johnny kommer tills vidare att fungera som affärschef på Bränslehantering.