Våra kunder

Bland våra kunder finns:

  • Stockholms stad, Exploateringskontoret
  • Stockholms stad, Trafikkontoret
  • Nacka kommun
  • Värmdö kommun
  • Tyresö kommun
  • Huddinge kommun
  • Järvastaden
  • Sundbybergs Stad
  • Stockholm Vatten och Avfall