Våra kunder

Bland våra kunder finns:

 • Stockholms stad, Exploateringskontoret
 • Stockholms stad, Trafikkontoret
 • Nacka kommun
 • Värmdö kommun
 • Huddinge kommun
 • Stockholms hamnar
 • Järvastaden
 • Svenska Bostäder
 • Sundbybergs Stad
 • Täby kommun
 • Stockholm Vatten
 • Tyresö kommun